dichter in het web
een digitale wandeling door poŽzie
vragen

'DICHTER IN HET WEB' biedt een interactieve wandeling langs een aantal Nederlandstalige gedichten, en is bedoeld voor middelbare scholieren in de bovenbouw. 'DICHTER IN HET WEB' is een initiatief van Poetry International, en werd financieel ondersteund door de Stichting Lezen en het Ministerie van OCenW, projectgroep cultuur en school.

Het idee achter deze site is middelbare scholieren de gelegenheid geven dieper in een aantal geselecteerde gedichten door te dringen.
Daartoe wordt een aantal instrumenten aangereikt: achtergrondteksten, foto's, animaties, muziek- en geluidsfragmenten en interactieve opdrachten die in de klas, in de mediatheek of thuis kunnen worden bekeken en beluisterd.

Zoals altijd zijn de teksten en interpretaties van de gedichten persoonlijk van aard. De schrijvers van deze dossiers hebben weliswaar hun best gedaan om hun gedachten zo goed mogelijk te beargumenteren, maar het staat eenieder vrij om hier z'n eigen interpretatie tegen over te stellen. Sterker nog: dat moedigen we juist aan.